Historia

Ruch na rzecz kobiet po leczeniu raka piersi w Polsce powstał z inicjatywy dr Krystyny Miki pod patronatem Zakładu Rehabilitacji Centrum Onkologii w Warszawie oraz Polskiego Komitetu Zwalczania Raka. Tak powstał w 1987 roku pierwszy Klub kobiet po Mastektomii "Amazonki" a nazwę zawdzięcza nawiązaniu do mitologii greckiej opisującej plemię kobiet wojowniczek ,które pozbawiały się piersi żeby skutecznie używać w walkach łuku. Łuk też jest symbolem członkiń klubów "Amazonek" - dziś już w całej Polsce.

Celem ruchu jest dostarczenie kobietom chorym na raka piersi emocjonalnego i praktycznego wsparcia, ułatwienie im podejmowania osobistych decyzji i znalezienia motywacji powrotu do zdrowia oraz uzyskania możliwie najlepszej jakości życia.

Klub w Gdańsku powstał pięć lat później z inicjatywy ordynatora Chirurgii Onkologicznej Akademii Medycznej prof. Andrzeja Kopacza a założycielkami Honorata Kozłowska później pierwsza przewodnicząca Klubu i Janina Wehrstain do dziś członek zarządu Klubu. Naszym opiekunem od początku działalności z ramienia Kliniki Chirurgii Onkologicznej jest dr Skokowski.

W roku 1993 powołano, pod patronatem Zarządu Głównego Polskiego Komitetu Zwalczania Raka, ogniwo nadrzędne - Federację Polskich Klubów Kobiet po Mastektomii "Amazonki", która w 1998 roku uzyskała osobowość prawną. W momencie powoływania Federacji w Polsce istniało już kilkanaście niezależnych Klubów a dziś ich ilość zbliża się do 180 co mówi o potrzebie ich istnienia. Organizacja ta integruje działalność klubów w Polsce wspomagając je poprzez szkolenia i dostęp do najnowszych osiągnięć w dziedzinie walki z rakiem. Ruch"Amazonek" od pierwszej chwili swojego istnienia zakładał dwie podstawowe funkcje:

  • działanie na rzecz kobiet dotkniętych chorobą
  • działanie na rzecz profilaktyki raka piersi

W naszej działalności najistotniejszym elementem jest wolontariat. Kobiety które same przeszły chorobę i wiedzą najlepiej jakim obciążeniem psychicznym jest uświadomienie sobie że to właśnie ją dotknęło potrafią pomóc kobiecie, która znalazła się w takiej samej sytuacji. Przeszkolone przez profesjonalnych psychologów i wspomagane przez nich w klubie odwiedzają chore kobiety w szpitalu tuż po amputacji . Łatwiej uwierzyć wolontariuszce ,która przeszła to samo jest w dobrej formie i normalnie funkcjonuje niż nawet lekarzowi ,który zapewnia że rak jest uleczalny. Wolontariuszki klubowe przyjęły nazwę "ochotniczki" w odróżnieniu od wolontariuszy, którzy działają z potrzeby serca ale nie przeżyły tego co ich podopieczni.

Ochotniczki prowadzą również działalność na rzecz profilaktyki prowadząc w szkołach i na uczelniach pogadanki o samobadaniu piersi i zagrożeniu chorobami nowotworowymi Działamy już trzynaście lat i w tym czasie zasłużyłyśmy na nagrodę "Bursztynowego Mieczyka" i wyróżnienie im. Lecha Bądkowskiego ustanowione przez Prezydenta Miasta Gdańska. W roku 2005 w kwietniu na wniosek zebrania walnego Klub nasz został zarejestrowany w sądzie jako stowarzyszenie pożytku publicznego co wiąże się z możliwością odpisania na naszą rzecz 1% od podatku zaczynając od rozliczenia za rok 2005.

Celem Stowarzyszenia jest dostarczenie chorym kobietom na raka piersi emocjonalnego i praktycznego wsparcia, ułatwienie im podejmowania osobistych decyzji i znalezienia motywacji powrotu do zdrowia oraz uzyskania możliwie najlepszej, jakości życia ... [czytaj więcej]

Gdańskie Stowarzyszenie Kobiet AMAZONKI

ul. Puszkina 8/1, 80-233 Gdańsk
tel. 512 - 325 - 076

kontakt@amazonki.gdansk.pl
www.amazonki.gdansk.pl

 

Organizacja Pożytku Publicznego

KRS: 0000034414
REGON: 191-345-245
NIP: 957-04-79-435

Bank Zachodni WBK

72 1090 1098 0000 0001 1821 0142