Cel Stowarzyszenia

Celem Stowarzyszenia jest dostarczenie kobietom chorym na nowotwór piersi emocjonalnego i praktycznego wsparcia, ułatwienie im podejmowania osobistych decyzji oraz znalezienia motywacji powrotu do zdrowia i uzyskania możliwie najlepszej jakości życia.

W naszej działalności najistotniejszym elementem jest wolontariat. Kobiety, które przeszły chorobę potrafią najlepiej – świadcząc swoim przykładem - pomóc kobiecie, która z chorobą się spotyka. Przeszkolone przez profesjonalnych psychologów i wspomagane przez nich w klubie - odwiedzają kobiety chore w szpitalu tuż po amputacji.

Ochotniczki prowadzą również działalność na rzecz profilaktyki prowadząc w szkołach i na uczelniach pogadanki o samobadaniu piersi i zagrożeniu chorobami nowotworowymi.

Celem Stowarzyszenia jest dostarczenie chorym kobietom na raka piersi emocjonalnego i praktycznego wsparcia, ułatwienie im podejmowania osobistych decyzji i znalezienia motywacji powrotu do zdrowia oraz uzyskania możliwie najlepszej, jakości życia ... [czytaj więcej]

Gdańskie Stowarzyszenie Kobiet AMAZONKI

ul. Puszkina 8/1, 80-233 Gdańsk
tel. 512 - 325 - 076

kontakt@amazonki.gdansk.pl
www.amazonki.gdansk.pl

 

Organizacja Pożytku Publicznego

KRS: 0000034414
REGON: 191-345-245
NIP: 957-04-79-435

Bank Zachodni WBK

72 1090 1098 0000 0001 1821 0142