WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW 2017

środa, 24 maja 2017 09:36

Gdańskie Stowarzyszenie Kobiet Amazonki w Gdańsku uprzejmie informuje, że

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

odbędzie się dnia 7 czerwca 2017 r. (środa)

w Sali Domu Kultury MŁYNIEC przy ulicy Pilotów 3 w Gdańsku – Zaspie

Początek obrad: godz. 15.00 – pierwszy termin; godz. 15.15 – drugi termin

Porządek obrad:

1) Otwarcie obrad przez prezes Stowarzyszenia.

2) Przyjęcie regulaminu i porządku obrad.

3) Powołanie przez prezes Stowarzyszenia prezydium obrad.

4) Wybór członków komisji mandatowej i skrutacyjnej.

5) Wybór członków komisji uchwał i wniosków.

6) Sprawozdanie Zarządu z działalności: merytorycznej i finansowej.

7) Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej oraz wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi.

8) Udzielenie absolutorium Zarządowi – podjęcie uchwały.

9) Zgłaszanie kandydatów do zarządu i komisji rewizyjnej stowarzyszenia.

10) Wybór członków zarządu i komisji rewizyjnej w głosowaniu niejawnym.

11) Przedstawienie projektu zmian w statucie stowarzyszenia.

12) Dyskusja.

13) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu stowarzyszenia.

14) Ogłoszenie wyników wyborów przez komisję skrutacyjną.

15) Wolne wnioski.

16) Ustalenie ważności obrad przez Komisję Skrutacyjną.

17) Zakończenie obrad.

Zarząd Stowarzyszenia prosi o przybycie na w/w obrady, które mają istotne znaczenie dla naszej działalności.

Ewentualne usprawiedliwienia nieobecności prosimy zgłaszać telefonicznie

pod numer: 501 592 229 do dnia 5 czerwca 2017 r.

 

Celem Stowarzyszenia jest dostarczenie chorym kobietom na raka piersi emocjonalnego i praktycznego wsparcia, ułatwienie im podejmowania osobistych decyzji i znalezienia motywacji powrotu do zdrowia oraz uzyskania możliwie najlepszej, jakości życia ... [czytaj więcej]

Gdańskie Stowarzyszenie Kobiet AMAZONKI

ul. Puszkina 8/1, 80-233 Gdańsk
tel. 512 - 325 - 076

kontakt@amazonki.gdansk.pl
www.amazonki.gdansk.pl

 

Organizacja Pożytku Publicznego

KRS: 0000034414
REGON: 191-345-245
NIP: 957-04-79-435

Bank Zachodni WBK

72 1090 1098 0000 0001 1821 0142